książka tel

Policja

 • Komenda Miejska / Starokościelna 2 / tel. 997 , 32 3173200
 • Telefon zaufania / tel. 0800120226
 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych / 32 3173265

Straż Pożarna

 • Państwowa Straż Pożarna / Mikołowska 50m / tel. 998, 32 2222091, 32 3160030
 • Ochotnicza Straż Pożarna Dziećkowice / Batalionów Chłopskich 45 / tel. 32 2259327
 • Ochotnicza Straż Pożarna / 27 Stycznia 11 / tel. 32 2222654
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kosztowy / Kubicy 60 / tel. 32 2250399

Pogotowia

 • Pogotowie ratunkowe / Powstańców 9 / tel. 999, 32 2222100
 • Pogotowie energetyczne / tel. 991
 • Pogotowie gazowe / tel. 992
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne / Fabryczna 10 / tel. 994, 32 2235942

Urzędy

 • Urząd Miasta
 • Urząd Skarbowy
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Urząd Pocztowy Mysłowice
 • Prokuratura Rejonowa
 • Sąd Rejonowy